KingBee Media

Vị trí thực tập

Hiển thị # 
# Tên công việc Danh mục Mức lương Loại hình công việc
1/ Creative Web Designer Trainee Internship Thương lượng Toàn thời gian
2/ Trainee HR Internship Thương lượng Toàn thời gian
3/ Accountant trainee Internship Thương lượng Toàn thời gian
4/ Designer Trainee Internship Thương lượng Toàn thời gian
5/ Marketing Trainee Internship Thương lượng Toàn thời gian
KingBee Digital Nghề Nghiệp Vị trí thực tập